Site announcements

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

by สมเกียรติ เพ็ชรมาก -
Number of replies: 0ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่ 065/2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามแนวทางการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อัตราที่ว่าง
1. บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 9 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2. ประชาชนทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
3. นักศึกษา จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

พื้นที่ดำเนินงานของโครงการและอัตราที่ว่าง
1. ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด บัณฑิตจบใหม่ 2 อัตรา , ประชาชน 1 อัตรา , นักศึกษา 1 อัตรา
2. ตำบลบัวเชค อำเภอบัวเชด บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา
3.ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท ประชาชน 1 อัตรา
4.ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา , นักศึกษา 1 อัตรา
5. ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ ประชาชน 1 อัตรา
6. ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน บัณฑิตจบใหม่ 3 อัตรา , ประชาชน 1 อัตรา
7. ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน ประชาชน 1 อัตรา
8. ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ ประชาชน 1 อัตรา
9. ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ ประชาชน 1 อัตรา
10. ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา (พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี)
11. ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก บัณฑิตจบใหม่ 1 อัตรา (พื้นที่ปฎิบัติงานพัฒนาชุมชน อำเภอรัตนบุรี)

** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อัตรา และ 1 พื้นที่ปฏิบัติงาน (ตำบล) เท่านั้น
***ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
*** รับสมัคร 10 -15 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านรายละเอียดและโหลดใบสมัคร